Време и място

СИД Философия на изкуството се провежда както следва:

  • ден – четвъртък;
  • час – 18.30 ч.;
  • място – 83 аудитория в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”.

За целите на курса се използва мултимедия.